Chuyên mục: Phong Thủy

Phong thủy là học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của hướng gió, hướng khí, mạch nước đến đời sống hoạ phúc của con người.

12 con giáp là gì?

Con Giáp là gì? 12 Con Giáp liên quan đến 12 Địa Chi. Thời cổ, Tổ tiên người Trung Hoa tính giờ, ngày, tháng và năm bằng Thiên Can Địa Chi. Thiên Can gồm: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỉ, Canh, Tân, Nhâm và Quý; còn Địa Chi gồm: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Thuất…

Read More »